موهبت امید

156,000 ریال

260,000 ریال

محصول جدید

منبعی از قدرت، هدایت و تکیه‌گاه در زمانی که به آنها نیاز دارید. شوربختی بخشی از زندگی است، بخشی از راز و رمز بشری که همه باید با آن روبرو شویم. کتاب «موهبت امید» نوشته‌ای است زیبا و مهیج که برای غلبه کردن بر خشم و تنهایی به شما درک و اعتماد‌به‌نفس می‌دهد

این مدل تمام شده است