هفت روش گرفتن بله

150,000 ریال

250,000 ریال

محصول جدید

کتاب « ۷ روش برای گرفتن بله » توسط آقای راسل گرانگر در سال ۲۰۰۸ به رشته تحریر در آمده است. نویسنده در مقدمه کتاب نوشته است که ایده نوشتن این کتاب را از زمان کودکی و هشت سالگی در سر داشته است.

این مدل تمام شده است