هوش طلایی

150,000 ریال

250,000 ریال

محصول جدید

تغيير در خود را با آموزش و يادگيري آغاز مي‌كنيم تا بتوانيم در دنياي اطلاعات و تغييرات آن با سرعت بالا مسير هدفمندي را طي نماييم به شرط آن كه آن چه تصميم به يادگيري آن را داريم ما را براي آينده آماده ‌كند. 

این مدل تمام شده است