شگرد شاعری

60,000 ریال

100,000 ریال

محصول جدید

«شگرد شاعری» نمایش نامه ی فوق العاده ای است. مارگارت ادسون اثری خلق کرده که علاوه بر ذهن، احساسات را نیز به چالش می کشد.

این مدل تمام شده است